سمیرا قربانی

نام استاد : سمیرا قربانی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : آموزش ابتدایی
محل تحصیل: اهواز