رعنا فقهی

نام استاد : رعنا فقهی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: اهواز