بی تا نیری راد

نام استاد : بی تا نیری راد
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : -
محل تحصیل: اهواز